Intel Core i7-8665U w laptopie - wydajność oraz specyfikacja - Morele.net (2024)

Spis treści:

 1. Intel Core i7-8665U – specyfikacja techniczna
 2. Intel Core i7-8665U – zastosowanie
 3. Intel Core i7-8665U – wydajność
 4. Intel Core i7-8665U – porównanie z innymi modelami
 5. Intel Core i7-8665U – w jakich laptopach?

Wśród nowości, jakie zadebiutowały w kwietniu tego roku, znaleźć można procesor Intel Core i7-8665U. To jednostka niskonapięciowa, która znajduje zastosowanie w mobilnych laptopach oraz ultrabookach. Co decyduje o jej popularności? Jakie są parametry tego procesora?

Polecane laptopy

Intel Core i7-8665U w laptopie - wydajność oraz specyfikacja - Morele.net (1)Intel Core i7-8665U w laptopie - wydajność oraz specyfikacja - Morele.net (2)

Intel Core i7-8665U – specyfikacja techniczna

Energooszczędny procesor mobilny Intel Core i7-8665U ma całkiem sporo do zaoferowania, a szczególnie wymagającym oraz biznesowym użytkownikom. Oto jego najważniejsze parametry:

 • Architektura – Whiskey Lake.
 • Typ procesora – mobilny, niskonapięciowy.
 • Litografia – 14 nm (ulepszona).
 • Liczba rdzeni – 4.
 • Liczba wątków – 8.
 • Bazowa częstotliwość taktowania – 1.9 GHz.
 • Częstotliwość taktowania turbo – 4.8 GHz.
 • Pamięć podręczna L3 – 8 MB.
 • TDP – 15 W.
 • Zintegrowany układ graficzny – Intel UHD Graphics 620.
 • Maksymalna obsługiwana pamięć RAM – 32 GB, DDR4-2400.
 • Socket - Intel Core i7-8665U jest kompatybilny z gniazdem FCBGA1528.

Intel Core i7-8665U – zastosowanie

Niskonapięciowy procesor do komputerów mobilnych Intel Core i7-8665U znajduje szerokie zastosowanie w laptopach i ultrabookach. Niskie zapotrzebowanie na energię powoduje, że procesor ten nie stanowi wyraźnego obciążenia dla baterii, co pozwala na swobodną pracę w terenie, bez dostępu do zasilania z gniazdka elektrycznego.

Jednostka Intel Core i7-8665U zintegrowana została z układem graficznym Intel UHD 620, który obsługuje nie tylko rozdzielczość Full HD, ale również 4K. Układ ten nie może oczywiście konkurować z topowymi kartami graficznymi, ale do większości codziennych zastosowań, do pracy i multimediów jest w pełni wystarczającym rozwiązaniem.

Procesor mobilny Intel Core i7-8665U może doskonale sprawdzić się w wielu dziedzinach, a szczególnie:

 • W laptopach biurowych– to jednostka dysponująca świetnymi parametrami do pracy i to nie tylko w prostych programach, ale też bardziej zaawansowanych. Decydują o tym 4 rdzenie i 8 wątków, ale też szeroki zakres taktowania, pojemność pamięci podręcznej oraz pozostałe parametry. Cena Intel Core i7-8665U nie jest niska, dlatego procesor ten stosowany bywa głównie w laptopach biznesowych, a nie w najtańszych biurowych konstrukcjach. Warto dodać, że jednostka ta gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa, a wszystko to za sprawą techniki vPro, dlatego laptopy z tym modelem procesora dedykowane są użytkownikom biznesowym oraz specjalistom od IT.
 • W ultrabookachprocesor Intel Core i7-8665U to jednostka niskonapięciowa. Standardowy poziom TDP wynosi w tym wypadku zaledwie 15 W, co jest naprawdę niewygórowaną wartością. To powoduje, że procesor ten doskonale spisuje się w smukłych, mobilnych ultrabookach, w których priorytetem jest zachowanie wysokiej wydajności, ale przy maksymalizacji czasu pracy na baterii.

Procesor Intel Core i7-8665U dysponuje zintegrowanym układem graficznym. Choć możliwa jest konfiguracja z odrębną jednostką, to zintegrowana grafika Intel UHD 620 dobrze spisuje się w laptopach biznesowych oraz ultrabookach, gdyż nie stanowi dodatkowego balastu, jak również nie obciąża zanadto baterii urządzenia, a oferuje wystarczające parametry do standardowych zastosowań.

Intel Core i7-8665U – wydajność

Procesor niskonapięciowy Intel Core i7-8665U został wytworzony w ulepszonym, ale wciąż 14 nm procesie technologicznym (14 ++). Jest to jednostka oparta o architekturę Whiskey Lake i oferująca dość szarooki zakres taktowania (od 1.9 GHz w trybie bazowym do 4.8 GHz w trybie turbo). Jeśli zaś chodzi o wydajność tego układu, to najlepiej zweryfikować benchmark Intel Core i7-8665U, który prezentuje się następująco:

 • W teście Cinebench R15 CPU Multi 64 bit – jednostka Intel Core i7-8665U uzyskała 467 punktów.
 • W teście Cinebench R15 CPU Single 64 bit – jednostka ta uzyskała 163 punkty.
 • W teście 3D Mark Fire Strike Physics 1920 x 1080 – procesor Intel Core i7-8665U uzyskał 8456 punktów.

Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z faktu, że ostateczna wydajność jednostki i całej konfiguracji zależy również od pozostałych podzespołów, a szczególnie od pojemności i prędkości pamięci RAM.

Intel Core i7-8665U – porównanie z innymi modelami

Decydując się na zakup laptopa lub ultrabooka z niskonapięciową jednostką pokroju Intel Core i7-8655U warto jeszcze porównać parametry tego procesora z innymi układami z tej samej generacji lub o zbliżonej cenie. Jednostkę Intel Core i7-8665U porównano więc z procesorem Intel Core i7-8650U, a także z procesorem Intel Core i7-8850H oraz z jednostką Intel Core i5-8365U. Zestawienie zaprezentowano w poniższej tabeli.

Intel Core i7-8665U vs i7-8650U vs i7-8850H vs i5-8365U - porównanie

Parametr

Intel Core i7-8665U

Intel Core i7-8650U

Intel Core i7-8850H

Intel Core i5-8365U

Litografia

14 nm

14 nm

14 nm

14 nm

Częstotliwość taktowania bazowego

1,9 GHz

1,9 GHz

2,6 GHz

1,6 GHz

Częstotliwość taktowania w trybie turbo

4,8 GHz

4,2 GHz

4,3 GHz

4,1 GHz

Liczba rdzeni

4

4

6

4

Liczba wątków

8

8

12

8

TDP

15 W

15 W

45 W

15 W

Zintegrowany układ graficzny

Intel UHD 620

Intel UHD 620

Intel UHD 630

Intel UHD 620

Socket

BGA1528

BGA1356

BGA1440

BGA1528

Pamięć podręczna L3

8 MB

8 MB

9 MB

6 MB

Jak widać po powyższym zestawieniu, każda z porównywanych jednostek mobilnych może zaoferować dobrą wydajność, ale nie każda będzie równie energooszczędna i wszechstronna.

Zestawienie jednostki Intel Core i7-8665U vs i7-8650U wskazuje na spore podobieństwa pomiędzy układami. Na korzyść jednostki i7-8665U przemawia wyższe taktowanie w trybie turbo. Z zestawienia jednostki Intel Core i7-8665U vs Intel Core i7-8850H można łatwo wywnioskować, że chęć kupienia procesora niskonapięciowego najczęściej idzie w parze ze zgodą na nieco słabsze parametry – mniej rdzeni, nieco starszy układ graficzny, ale też dużo niższe TDP. Ciekawie prezentuje się także zestawienie omawianej jednostki Intel Core i7-8665U vs i5-8365U – oba procesory są niskonapięciowe i dysponują taką samą liczbą rdzeni oraz wątków, a nawet tym samym układem graficznym. Kluczową różnicą jest jednak ich cena, a także fakt, iż jednostka i5 posiada mniejszą pojemność pamięci podręcznej trzeciego poziomu.

Intel Core i7-8665U – w jakich laptopach?

Ze względu na swe szerokie możliwości, procesor Intel Core i7-8665U stosowany bywa głównie w laptopach biznesowych, ale też w ultrabookach dla wymagających użytkowników, którzy są gotowi dopłacić za ten stosunkowo wydajny procesor. Jednostka ta nie jest jeszcze tak często spotykana, jak procesory z ubiegłorocznych premier, gdyż zadebiutowała dopiero w kwietniu tego roku.

Intel Core i7-8665U w laptopie - wydajność oraz specyfikacja - Morele.net (3)

Znajdziesz w Morele

Laptopy gamingowe - Laptopy Dell - Laptopy Lenovo - Laptopy HP - Laptopy Apple

Podobne artykuły

Intel Core i7-8550U w laptopie - Wydajność oraz specyfikacja
Intel Core i7-8650U - wydajność oraz specyfikacja
Intel Core i5-8365U w laptopie - wydajność oraz specyfikacja
Intel Core i7-8665U w laptopie - wydajność oraz specyfikacja - Morele.net (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated:

Views: 5392

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.